29
Mar
“Què és el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)?”, organiza la Associacions i Fundacions TEA de Catalunya.
19:00
29-03-17

El Trastorn de l’Espectre Autista afecta, bàsicament, tres esferes: dificultats en la interacció social (no per manca d’interès, sinó per manca d’habilitats), comunicació efectiva i patrons de conducta restringits i repetitius (alta rigidesa cognitiva i de comportament, conductes repetitives, híper o hipoactivitat a determinats estímuls sensorials (és a dir, excessiva sensibilitat a determinats sorolls, olors etc… o menys sensibilitat de l’habitual al dolor o la temperatura per exemple). Aquestes són les dificultats nuclears dels Transtorns de l’Espectre de l’Autisme, entre els que hi trobaríem la fins ara anomenada Síndrome d’Asperger.

El Trastorno del Espectro Autista afecta básicamente a tres esferas: dificultades en la interacción social (no por falta de interés, sino por falta de habilidades), comunicación efectiva y patrones de conducta restringidos y repetitivos (alta rigidez cognitiva y de comportamiento, conductas repetitivas, híper o hipoactividad a determinados estímulos sensoriales (es decir, excesiva sensibilidad a determinados ruidos, olores etc … o menos sensibilidad de lo habitual al dolor o la temperatura por ejemplo). Estas son las dificultades nucleares de los Trastornos de el espectro del Autismo, entre los que hay encontraríamos la hasta ahora llamada Síndrome de Asperger

Cargando mapa